Sterowniki DC wymagają okresowej wymiany baterii. Można sprawdzać rejestry konserwacji w aplikacji NODE-BT z opcją ustawienia daty ostatniej wymiany baterii i otrzymywania przypomnień o konieczności wymiany baterii.

Ustaw przypomnienia o wymianie baterii w każdym sterowniku co 3, 6, 9 lub 12 miesięcy, aby zwiększyć wydajność i zapewnić terminowe serwisowanie.