Funkcja Praca cykliczna i wsiąkanie umożliwia skonfigurowanie czasu pracy w zakresie od 1 sekundy do 12 godzin. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji sterownika, skorzystaj z naszego Kalkulatora funkcji Praca cykliczna i wsiąkanie, aby określić, jak długo program będzie działać w każdej sekcji/strefie.

Wprowadź żądany czas rozpylania wody (cykl) i czas oczekiwania (wsiąkania) między zdarzeniami nawadniania. Następnie wprowadź, o której godzinie chcesz rozpocząć i zakończyć program. Kalkulator poda dokładny dzienny czas działania programu.