Sterownik ACC2 umożliwia użytkownikom określanie dni bez nawadniania z wyprzedzeniem do roku. Utwórz listę dat, po nadejściu których cały sterownik zostanie wyłączony, niezależnie od ustawionych dni nawadniania.