Przełącznik sterujący sygnałem wejściowym z czujnika pogodowego (Rain-Clik, Freeze-Clik, Wind-Clik, itp.). Gdy przełącznik znajduje się w położeniu “Bypass” sterownik będzie ignorował sygnały dochodzące z czujnika nieprzerywając procesu nawadniania.