Opcjonalny zawór zwrotny

Opcjonalne zawory zwrotne nie dopuszczają do wycieków przy głowicach zainstalowanych na zboczach, chroniąc tym samym teren przed zniszczeniami i erozją oraz redukując straty wody. Możesz wybrać opcję fabrycznie zamontowanych zaworów zwrotnych lub zamontować je w terenie w miarę potrzeby.