Problemy związane z nawadnianiem występują prawie na każdym polu golfowym. Dotyczy to zwłaszcza pól położonych na wąskich, trudnych do nawadniania terenach. Adapter dyszy głównej G885 jest w stanie szybko rozwiązać wiele z tych problemów dzięki możliwości łączenia dysz w celu uzyskania pożądanego pokrycia nawadnianego terenu lub wyregulowania głównego przepływu.

Golf Rotor Nozzle Adapter