Funkcja Opóźnienie czujnika SolarSync umożliwia użytkownikowi opóźnienie wprowadzania korekt sezonowych przez czujnik Solar Sync (o maksymalnie 250 dni) podczas tworzenia nowych terenów zielonych. Użytkownik może określić wartość procentową, jaka będzie używana w trakcie okresu opóźnienia. Po zakończeniu okresu opóźnienia sterownik automatycznie włączy korektę przez czujnik.