Tabela wydajności zestawu dysz ST-1600 o krótkim promieniu – system metryczny

 
Tabela wydajności zestawu dysz ST-1600 o krótkim promieniu
Dysza Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/h
  bar kPa m m³/h l/min
8 4 400 21,3 5,3 88 23,3 26,8
5 500 21,9 5,8 97 24,1 27,8
6 600 22,6 6,2 103 24,4 28,1
7 700 23,2 6,6 111 24,7 28,5
10 4 400 24,7 8,6 143 28,2 32,5
5 500 25,6 9,7 161 29,5 34
6 600 26,2 10,7 178 31,1 36
7 700 26,8 11,6 193 32,2 37,2
12 4 400 28 12,2 204 31,1 36
5 500 28,7 13,7 229 33,5 38,7
6 600 29,3 14,9 249 34,9 40,3
7 700 29,9 16,3 272 36,6 42,2
14 4 400 31,4 15,7 262 31,9 36,9
5 500 32 17,8 296 34,7 40
6 600 32,9 19,4 324 35,8 41,4
7 700 33,5 21 350 37,4 43,2