PRZEJSCIÓWKI BSP DLA ŁĄCZY FCT
Średnica (mm) Model
25 mm 795700
40 mm 795800
50 mm 241400
80 mm 477800