WYDAJNOŚĆ DYSZ ZE STAŁYM ŁUKIEM PRO-SPRAY® – DANE

Dysza 5 Niebieska


 • Promień 1,5m
 • Stały łuk: ¼, ½, pełny zakres
 • Trajektoria: 0°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62
2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55
2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49
120°
T 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Użyj dyszy Hunter 4A
2,5 250  
180°
H 1,0 100 1,1 0,40 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62
2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 53
2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49
360°
F 1,0 100 1,1 0,07 1,2 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62
2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

Dysza 8 Brązowa


 • Promień 2,4m
 • Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, pełny zakres
 • Trajektoria: 0°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 1,7 0,04 0,62 51 59
1,5 150 2,1 0,05 0,84 46 53
2,0 200 2,4 0,06 1,00 42 48
2,1 210 2,4 0,06 1,03 43 49
2,5 250 2,7 0,07 1,13 37 43
120°
T 1,0 100 1,7 0,05 0,83 51 59
1,5 150 2,1 0,07 1,12 46 53
2,0 200 2,4 0,08 1,33 42 48
2,5 250 2,7 0,09 1,51 37 33
180°
H 1,0 100 1,7 0,08 1,33 55 64
1,5 150 2,1 0,10 1,69 46 53
2,0 200 2,4 0,12 1,99 42 48
2,1 210 2,4 0,12 2,05 43 49
2,5 250 2,7 0,14 2,27 37 43
360°
F 1,0 100 1,7 0,16 2,67 55 64
1,5 150 2,1 0,20 3,37 46 53
2,0 200 2,4 0,24 3,99 42 48
2,5 250 2,7 0,27 4,54 37 43

Dysza 10 Czerwony


 • Promień 3,0m
 • Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, pełny zakres
 • Trajektoria: 15°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 2,4 0,07 1,08 45 52
1,5 150 2,7 0,08 1,33 44 50
2,0 200 3,0 0,09 1,53 41 47
2,1 210 3,0 0,09 1,57 42 48
2,5 250 3,3 0,10 1,71 38 44
120°
T 1,0 100 2,4 0,09 1,44 45 52
1,5 150 2,7 0,11 1,77 44 50
2,0 200 3,0 0,12 2,04 41 47
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44
180°
H 1,0 100 2,4 0,13 2,17 45 52
1,5 150 2,7 0,16 2,65 44 50
2,0 200 3,0 0,18 3,06 41 47
2,1 210 3,0 0,19 3,14 42 48
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44
360°
F 1,0 100 2,4 0,26 4,33 45 52
1,5 150 2,7 0,32 5,31 44 50
2,0 200 3,0 0,37 6,13 41 47
2,5 250 3,3 0,41 6,85 38 44

Dysza 12 Zielona


 • Promień 3,7 m
 • Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾, pełny zakres
 • Trajektoria: 28°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48
2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48
2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47
120°
T 1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48
2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47
180°
H 1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48
2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48
2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47
360°
F 1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48
2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48
2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47

Dysza 15 Czarna


 • Promień 4,6 m
 • Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾, pełny zakres
 • Trajektoria: 28°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 3,9 0,15 2,50 39 46
1,5 150 4,2 0,18 3,06 42 48
2,0 200 4,6 0,21 3,54 40 46
2,1 210 4,6 0,22 3,62 41 47
2,5 250 4,9 0,24 3,95 40 46
120°
T 1,0 100 3,9 0,20 3,33 39 46
1,5 150 4,2 0,24 4,08 42 48
2,0 200 4,6 0,28 4,71 40 46
2,5 250 4,9 0,32 5,27 40 46
180°
H 1,0 100 3,9 0,30 5,00 39 46
1,5 150 4,2 0,37 6,12 42 48
2,0 200 4,6 0,42 7,07 40 46
2,1 210 4,6 0,43 7,25 41 47
2,5 250 4,9 0,47 7,91 40 46
360°
F 1,0 100 3,9 0,60 10,00 39 46
1,5 150 4,2 0,73 12,25 42 48
2,0 200 4,6 0,85 14,14 40 46
2,5 250 4,9 0,95 15,81 40 46

Dysza 17 Szara


 • Promień 5,2 m
 • Stały łuk: ¼, ½
 • Trajektoria: 28°
Kąt zraszania Pozycja Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/hr
    bar kPa m m³/hr l/min
90°
Q 1,0 100 4,7 0,19 3,17 34 40
1,5 150 4,9 0,23 3,88 39 45
2,0 200 5,2 0,27 4,48 40 46
2,1 210 5,2 0,28 4,59 41 47
2,5 250 5,5 0,30 5,01 40 46
120°
T 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Użyj dyszy Hunter 17A
2,5 250  
180°
H 1,0 100 4,7 0,38 6,33 34 40
1,5 150 4,9 0,47 7,76 39 45
2,0 200 5,2 0,54 8,96 40 46
2,1 210 5,2 0,55 9,18 41 47
2,5 250 5,5 0,60 10,01 40 46
360°
F 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Użyj dyszy Hunter 17A
2,5 250  
Tłusty druk = zalecane ciśnienie