Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej używana jest przez wszystkie programy.

Dla niektórych użytkowników preferowanym rozwiązaniem w zakresie systemów do nawadniania sztucznej murawy jest konfiguracja typu "blokowego" charakteryzująca się zaworami umieszczonymi z dala od sztucznej powierzchni. Zaletą takiej konfiguracji jest to, że wszystkie wysokociśnieniowe przewody rurowe nie znajdują się bezpośrednio pod sztuczną powierzchnią. Dzięki rozmieszczeniu zaworów odcinających z dala od murawy, znajdujące sie stale pod ciśnieniem zasilające przewody rurowe dochodzące do szybkozłączy mogą być z łatwością usunięte spod sztucznej murawy.

Inni użytkownicy preferują stosowanie zraszaczy z zaworami w głowicy (VIH). Jednak zraszacze typu VIH charakteryzują się zbyt wysoką utratą ciśnienia co jest typowe dla wszystkich systemów nawadniających stosowanych na sztucznych murawach. Biorąc to pod uwagę, firma Hunter wykorzystała w Systemie ST zawór dołączony do głowicy (VAH). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zmniejszenie straty ciśnienia do akceptowalnego poziomu 3,9 PSI przy przepływie o wielkości 75 GPM przez zespół zaworu (patrz rysunek na górze strony). ST-V30K zawiera zlokalizowany zdalnie przełącznik On-Off-Auto oraz zespół rozdzielacza cewki elektromagnetycznej. Takie rozwiązanie sprawia, że funkcje ręcznego sterowania zaworem oraz połączenia splatane znajdują się bliżej powierzchni, dzięki czemu dostęp do nich jest znacznie ułatwiony.