Oznaczone kolorami dysze

Oznaczone kolorami i ponumerowane dysze zapewniają łatwą identyfikację, równomierne nawadnianie oraz gwarantują szybki przepływ wody.