Natężenie przepływu w zakresie od 2 do 23 l/godz. zapewnia możliwość dostosowania ilości wody do indywidualnych potrzeb roślin z pojedynczego emitera.

Point Source Emitters for Drip Irrigation Systems