SRM Nozzle Performance Data PL

 
Dysze SRM — dane eksploatacyjne
Dysza Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/h
  bar kPa m m³/hr l/min
0.50 
Ciemno Zielony
1,7 170 4,3 0,08 1,4 9 11
2 200 4,3 0,09 1,6 10 12
2,5 250 4,6 0,11 1,8 10 12
3 300 4,6 0,12 2 12 13
3,5 350 4,9 0,13 2,2 11 13
3,8 380 4,9 0,14 2,3 12 14
0.75 
Ciemno Zielony
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2 200 4,6 0,14 2,4 14 16
2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3 300 5,2 0,18 3 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,2 3,4 13 15
1.0 
Ciemno Zielony
1,7 170 5,2 0,18 3 13 15
2 200 5,5 0,19 3,2 13 15
2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3 300 5,8 0,23 3,8 14 16
3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16
1.5 
Ciemno Zielony
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2 200 6,4 0,29 4,8 14 16
2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3 300 6,7 0,36 6 16 18
3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7 0,4 6,7 16 19
2.0 
Ciemno Zielony
1,7 170 7 0,34 5,6 14 16
2 200 7,3 0,37 6,2 14 16
2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3 300 7,6 0,48 8 17 19
3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20
2.5 
Ciemno Zielony
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2 200 8,2 0,49 8,1 14 17
2,5 250 8,2 0,54 9 16 18
3 300 8,5 0,59 9,8 16 19
3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19
3.0 
Ciemno Zielony
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2 200 9,1 0,56 9,3 13 15
2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3 300 9,4 0,72 12 16 19
3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20
4.0 
Ciemno Zielony
1,7 170 9,8 0,8 13,3 17 19
2 200 10,1 0,83 13,8 16 19
2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3 300 10,4 0,94 15,7 17 20
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1 16,7 18 20

Uwagi:
Wszystkie wskaźniki opadów obliczono dla pracy w kącie 180°. W celu uzyskania wskaźnika opadów dla pracy w kącie 360° wskaźnik należy podzielić przez 2.