MP Strip Performance Data PL

 
MP Rotator Dane eksploatacyjne Pasy boczne
 

MPLCS515: Kość słoniowa Lewy pas

MPRCS515: Miedź Prawy pas

MPSS530 Brąz Boczny pas

Łuk Ciśnienie   Promień Przepływ
  bar kPa     m m³/h l/min
Lewy pas
1,7 170     1,1 × 4,2  0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3  0,04 0,72
2,5 250 1,4 x 4,5  0,05 0,79
2,8 280 1,5 x 4,6  0,05 0,84
3,0 300 1,6 x 4,7  0,05 0,87
3,5 350 1,7 x 4,8  0,06 0,94
3,8 380 1,8 x 4,9  0,06 0,99
Prawy
1,7 170     1,1 × 4,2  0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3  0,04 0,72
2,5 250 1,4 x 4,5  0,05 0,79
3,0 300 1,6 x 4,7  0,05 0,87
3,5 350 1,7 x 4,8  0,06 0,94
3,8 380 1,8 x 4,9  0,06 0,99
Dysze Side Strip
1,7 170     1,1 x 8,3  0,08 1,34
2,0 200 1,2 x 8,6  0,09 1,43
2,5 250 1,4 x 8,9  0,09 1,57
2,8 280 1,5 x 9,1  0,10 1,66
3,0 300 1,6 x 9,3  0,10 1,72
3,5 350 1,7 x 9,6  0,11 1,87
3,8 380 1,8 x 9,9  0,12 1,96

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

Uwaga: Promień wzoru pasa można skorygować o 25%. MP Rotator został zaprojektowany w taki sposób, aby po regulacji promienia utrzymać dopasowane wartości opadu.