NODE MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW
Rozmiar przewodu Maksymalna długość (m)
1.0 mm2 30