TABELA Z MAKSYMALNĄ DŁUGOŚCIĄ LINII EMITERA PLD

 
DŁUGOŚĆ LINII EMITERA  = 1.5 l/hr
Ciśnienie Rozstaw emiterów  (m)
bar 0.3 0.5 0.6
1.0 86 119 149
2.0 132 185 232
3.0 159 223 281

 

 
DŁUGOŚĆ LINII EMITERA  = 2.3 l/hr
Ciśnienie Rozstaw emiterów  (m)
bar 0.3 0.5 0.6
1.0 51 71 88
2.0 89 124 156
3.0 108 152 191

 

 
DŁUGOŚĆ LINII EMITERA  = 3.8 l/hr
Ciśnienie Rozstaw emiterów (m)
bar 0.3 0.5 0.6
1.0 37 52 65
2.0 65 92 115
3.0 80 112 142