Niski opad

Ponieważ zdecydowana większość gleb charakteryzuje się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 25 mm/godz, aby osiągnąć optymalną efektywność wymagane jest przeprowadzanie nawadniania przy niskiej wartości opadu.

Standardowa linia dysz MP Rotator dostarcza wodę przy opadzie o wartości 10 mm/hr podczas gdy dla serii MP800 ta wartość wynosi 20 mm/hr. Każda z dwóch powyższych opcji eliminuje odpływy, pozwala zaoszczędzić wodę oraz zapobiega erozji gleby.