Wlot oznaczony odpowiednim kolorem

Poszczególne modele posiadają oznaczenia kolorystyczne wartości przepływu zapewniające łatwą identyfikację.