Wlot oznaczony odpowiednim kolorem

Poszczególne modele są oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od oferowanej wielkości przepływu, co pozwala na szybką identyfikację modelu.