Wytrzymała zwężana konstrukcja polimerowo-cementowa z włóknem szklanym oraz z prefabrykowanymi otworami na rotory, zaworem szybkozłącza oraz ze zdalnym przełącznikiem Włącz-Wyłącz-Auto zespołu bloku zaworów.

Zestaw zaworów ST-V30-KV zawiera umieszczany w zdalnej lokalizacji przełącznik Włącz-Wyłącz-Auto i zespół bloku elektrozaworów. Te wygodne funkcje pozwalają na umiejscowienie połączeń funkcji ręcznego sterowania zaworów i światłowodowego połączenia elektromagnetycznego bliżej powierzchni, zapewniając łatwy dostęp.

Szybkozłącza zapewniają wygodne źródło wody do spłukiwania wycieków i rozpuszczalnych w wodzie farb. Zintegrowana konstrukcja komory eliminuje potrzebę montażu dodatkowych obudow szybkozłączy.