Dzięki aplikacji IMMS użytkownik może sprawdzać zużycie wody oraz badać szczelność systemu znajdując się kilkaset kilometrów od nawadnianego obszaru. Aplikacja IMMS została oparta na solidnej platformie skonstruowanej wokół sterownika ACC, która umożliwia również monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym. Wykorzystując przepływomierz oraz zawór główny, sterownik ACC jest w stanie wykryć nieprawidłowy poziom przepływu oraz odizolować zawory niespełniające standardów. Po zakończeniu przez sterownik badania diagnostycznego, wszelkie nieprawidłowości w poziomie przepływu są przesyłane do jednostki centralnej. Liczba wycieków i usterek jest znacznie zredukowana, natomiast osoba odpowiadająca za nawadnianie terenu jest w stanie bezzwłocznie dowiedzieć się o wszelkich problemach w systemie.

Dzięki IMMS możliwe jest również sprawdzanie ilości zużytej wody na określonym terenie przez określony sterownik, program i sekcję. Wszystkie dane zapisywane są w systemie, a użytkownik może tylko doceniać spokój oferowany przez automatyczny system monitorowania przepływu.