Oblicza całkowity czas pracy programu na podstawie sumy wszystkich załączeń sekcji. Może być wykorzystywany do obliczania czasu zakończenia programu.