Plany oprogramowania (1 rok)
Plan Opis
HC-PLAN-HOME Home Plan (darmowy) - nasz standardowy plan obejmuje darmowe połączenie ze stacją pogodową, ostrzeżenia z aplikacji, raportowanie i konto jednego użytkownika.
HC-PLAN-ENTHUSIAST Enthusiast Plan - połączenie z wieloma stacjami pogodowymi w celu maksymalizacji dokładności, ostrzeżenia sms, 5 kont użytkownika
HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER Contractor Starter (darmowy) - zarządzanie maksymalnie 5 kontrolerami przez 5 wykonawców
HC-PLAN-CONTRACTOR Contractor Plan - zarządzanie maksymalnie 50 kontrolerami przez 5 wykonawców
HC-PLAN-BRONZE Bronze Plan - zarządzanie maksymalnie 100 kontrolerami przez 15 wykonawców
HC-PLAN-SILVER Silver Plan - zarządzanie maksymalnie 150 kontrolerami przez 30 wykonawców
HC-PLAN-GOLD Gold Plan - zarządzanie maksymalnie 200 kontrolerami przez 45 wykonawców
HC-PLAN-PLATINUM Platinum Plan - zarządzanie maksymalnie 200 kontrolerami przez więcej niż 45 wykonawców