Hydrawise umożliwia bezpłatne korzystanie z dowolnej lokalnej stacji meteorologicznej umiejscowionej na lotnisku lub, w przypadku korzystania z planu Enthusiast, dodanie pięciu (5) stacji meteorologicznych obsługiwanych przez firmę Weather Underground, co pozwala uzyskiwać dane pogodowe dla konkretnej lokalizacji. Dzięki temu elastycznemu internetowemu systemowi meteorologicznemu możesz dodać nawet własną stację meteorologiczną, jeśli w pobliżu nie ma zlokalizowanej żadnej stacji.

Weather Stations