Jeśli chcesz, aby różni użytkownicy uzyskali możliwość logowania się do sterownika skorzystaj z planu Enthusiast, gdyż umożliwia on dodanie wielu użytkowników do jednego konta. Użytkownicy mogą też uzyskiwać dostęp do sterownika ze statusem „tylko do odczytu”, jednak nie mogą wprowadzać żadnych zmian w konfiguracji.