Dysze ze wzorem paskowym – osiągi
Łuk Ciśnienie Szerokość × długość Przepływ
 Dysza niebieska bar kPa m m³/h l/min
LCS-515
Dysza paskowa narożna lewa
1.0 100 1,2 × 4,2  0.10 1.7
1.5 150 1,2 × 4,3  0.13 2.1
2.0 200 1,5 × 4,5  0.15 2.4
2.1 210 1,5 × 4,5  0.15 2.5
2.5 250 1,5 × 4,5  0.16 2.7
RCS-515
Dysza paskowa narożna prawa
1.0 100 1,2 × 4,2  0.10 1.7
1.5 150 1,2 × 4,3  0.13 2.1
2.1 210 1,5 × 4,5  0.15 2.5
2.5 250 1,5 × 4,5  0.16 2.7
SS-530
Dysza paskowa boczna
1.0 100 1,2 × 8,5  0.21 3.5
1.5 150 1,5 × 9,0  0.25 4.2
2.0 200 1,5 × 9,0  0.29 4.9
2.1 210 1,5 × 9,0  0.30 5.0
2.5 250 1,5 × 9,0  0.33 5.5
ES-515
Dysza paskowa końcowa
1.0 100 1,1 × 4,2  0.10 1.7
1.5 150 1,2 × 4,3  0.13 2.1
2.1 210 1,5 × 4,5  0.15 2.5
2.5 250 1,5 × 4,5  0.16 2.7
CS-530
Dysza paskowa środkowa
1.0 100 1,2 × 8,5  0.21 3.5
1.5 150 1,5 × 9,0  0.25 4.2
2.0 200 1,5 × 9,0  0.29 4.9
2.1 210 1,5 × 9,0  0.30 5.0
2.5 250 1,5 × 9,0  0.33 5.5
SS-918
Dysza paskowa boczna
1.0 100 2,4 × 5,2  0.27 4.5
1.5 150 2,7 × 5,5  0.33 5.5
2.1 210 2,7 × 5,5  0.39 6.5
2.5 250 2,7 × 5,5  0.43 7.1

Pogrubienie = zalecane ciśnienie