Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik I-Core oferuje trzy różne sposoby wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

 

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej używana jest przez wszystkie programy.

Miesięczne: Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie wartości regulacji sezonowej dla każdego miesiąca. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w sterowniku I-Core i polega na tym, że zmiany w zaprogramowanych wartościach korekty sezonowej wprowadzane są automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika I-Core, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.