Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania, z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik ACC oferuje wiele sposobów wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej wykorzystywana  jest przez wszystkie programy.

Dla danego programu: Każdemu programowi, o ile zaistnieje taka konieczność, może zostać przypisana inna, stała wartość korekty sezonowej.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika ACC, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.