Każdy z czterech czujników typu Clik w sterowniku ACC może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby wyłączał dowolny z dostępnych 6 automatycznych programów będący w trybie zawieszania lub wstrzymania, oferując różnorodne reakcje, w zależności od warunków.