Funkcja ta pozwala na szybką regulację czasów nawadniania za pomocą skali procentowej. W szczycie sezonu nawadniania wartość korekty sezonowej należy ustawić na 100%. Jeżeli na skutek warunków pogodowych wymagane jest mniej intensywne nawadnianie, należy wprowadzić odpowiednią wartość procentową (np. 50%) celem skrócenia czasu pracy systemu nawadniania bez potrzeby zmiany ustawień każdej sekcji w programie Funkcja Global zapewnia procentową korektę sezonową dla wszystkich czasów pracy sekcji we wszystkich programach sterownika.