DYSZA ST-1600 — OSIĄGI

 
Dysza ST-1600 — osiągi
Dysza Ciśnienie Promień Przepływ Opad mm/h
  bar kPa m m³/h l/min
16 4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9
6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1
7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9
18 4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8
6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2
7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5
20 4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5
6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1
7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9
22 4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5
6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9
7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3
24 4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2
6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1
7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3
26 4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5
6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4
7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

Uwaga: Wszystkie wartości intensywności opadu obliczone dla pracy w zakresie 180 stopni. Aby uzyskać wartość intensywności opadu zraszacza 360 stopni, należy podzielić wartość przez 2.