Programowalność czujnika umożliwia użytkownikowi określenie, które sekcje powinny zostać zamknięte na skutek sygnału alarmowego z czujnika. Pozwala to pozostałym sekcjom lub programom na dalszą pracę, nawet w przypadku włączenia się alarmu czujnika.