HydraWise

  • Typ:
   ZARZĄDZANIE WODĄ
  • Platforma:
   iPhone, Android, Internet
  • Maksymalna liczba sterowników:
   Bez ograniczeń
  • Ilość sekcji:
   6, 12, 24
  • Typ:
   stały
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Czujnika:
   Przepływ
  • Ilość sekcji:
   4 - 32
  • Typ:
   Modułowy i Stały
  • Obsługa przez Wi-Fi
  • Sterownik kompatybilny z oprogramowaniem Hydrawise
  • Możliwość podłączenia przepływomierza
  • Wykrywanie usterek przewodów
  • Ilość sekcji:
   6, 12
  • Typ:
   stały
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Ilość sekcji:
   8 - 54
  • Typ:
   Modułowy
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Ilość sekcji:
   4, 6, 8, 14
  • Typ:
   stały
  • Wi-Fi Capable with WAND