Lokalizacja:

Nowy Kair
Gubernatorstwo Kairu
Egipt

Strona Profilu

Zastosowanie w terenie:
Komercyjne
Pustynia
Planowanie zagospodarowania
Rozmiar:
740 akrów (300 hektarów)
Zakres temperatur:
50° do 100°F (10° do 38°C)
Wysokość:
75' (23 m)
Założone:
2005
Zintegrowane rozwiązania firmy Hunter zapewniają 28% oszczędności wody w oszałamiającym projekcie inteligentnego miasta w Egipcie

Projekt Cairo Festival City cechuje się wieloma unikatowymi, przełomowymi innowacjami i wyznacza najwyższy standard w zakresie inwestycji mieszkaniowych, sklepów detalicznych, zajęć rekreacyjnych, rozrywki i gastronomii jako ekologiczne, samowystarczalne „miasto w mieście”. Dzięki wyobraźni i doświadczeniu uczestniczących w tym projekcie deweloperów firma Al-Futtaim z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stworzyła najważniejszy w Egipcie projekt wielofunkcyjny, który rozciąga się na obszarze ponad 32 mln stóp kwadratowych (3 mln m2) od bramy do Nowego Kairu wzdłuż wschodniej strony obwodnicy Kairu. Dzięki nowoczesnej architekturze, tętniącej życiem dzielnicy biznesowej i oszałamiającym mieszkaniom miasto oferuje wiele pięknych przestrzeni, z których mogą korzystać mieszkańcy.

WYZWANIE

Zespół tworzący projekt inteligentnego miasta pod nazwą Cairo Festival City poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby zintegrowanie systemu nawadniania z innymi aplikacjami infrastrukturalnymi. Głównym celem było zapewnienie harmonijnego, automatycznego działania takiego systemu i powiązanych z nim aplikacji, a także zapewnienie bilansu wodnego w sieci nawadniającej. Poprzednio stosowany system opierał się na stałych harmonogramach i ręcznej obsłudze, co było czasochłonne i powodowało ciągłe marnowanie wody. Mając na uwadze dodatkowe cele, takie jak maksymalizacja oszczędności wody, obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności systemu nawadniania, zespół zwrócił się do firmy Hunter z prośbą o kompleksowe rozwiązanie.

ROZWIĄZANIE

W marcu 2021 r. zespół tworzący projekt inteligentnego miasta uzupełnił swój system o sterownik ACC2 firmy Hunter i serwery terenowe FS-3000. Serwery te, zaprojektowane do łączenia systemów nawadniania z konfigurowalnymi budynkami i bramami automatyki przemysłowej, umożliwiają zespołowi łatwe przesyłanie danych sterujących nawadnianiem ze sterownika ACC2 do sieci w inteligentnym mieście. System jest podłączony do ujednoliconego centrum operacyjnego, które umożliwia scentralizowane monitorowanie zasobów wodnych i zarządzanie nimi. 

Kluczową zaletą sterownika ACC2 są zaawansowane czujniki pogodowe, które monitorują wilgotność gleby, temperaturę, wilgotność i opady deszczu. W przypadku wykrycia przez czujnik wycieku w rurze wodnej sterownik automatycznie odcina dopływ wody i powiadamia personel techniczny. 

Rozwiązanie to zapewnia łatwą integrację z różnymi innymi komponentami i pionami inteligentnej infrastruktury miejskiej, takimi jak systemy zarządzania wodą i powodzią, systemy przeciwpożarowe i kamery systemu nadzoru wizyjnego. Korzystając w czasie rzeczywistym z informacji na temat alarmów pożarowych i poziomu wypełnienia zbiorników wody, system automatycznie dostosowuje harmonogramy nawadniania, aby zmniejszyć przepływ, gdy zbiorniki osiągną swoją pojemność, lub zawiesić nawadnianie, aby zapobiec marnowaniu wody w sytuacjach awaryjnych.

Dzięki wykorzystaniu strategicznie rozmieszczonych kamer nadzoru wizyjnego do monitorowania systemu w czasie rzeczywistym osoby zarządzające terenem mogą łatwo zidentyfikować problemy związane z nierównomierną dystrybucją wody, błędnym działaniem zraszaczy, uszkodzeniami roślin oraz zablokowanymi dyszami lub liniami nawadniającymi. Umożliwia to szybkie dokonywanie regulacji i napraw przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego nawodnienia i wydajności systemu.
 

REZULTAT

Dzięki dodaniu sterownika ACC2 i serwerów terenowych firmy Hunter zespół tworzący projekt inteligentnego miasta zrealizował swój cel, jakim było stworzenie automatycznych, harmonijnych interakcji między systemem a odpowiednimi aplikacjami, co jednocześnie umożliwiło stosowanie inteligentnego nawadniania w mieście. 

Wykorzystanie możliwości płynących z analizy danych w czasie rzeczywistym, zaawansowanych czujników i intuicyjnych możliwości automatyzacji pozwoliło osiągnąć znaczne oszczędności wody, poprawić wydajność systemu i uzyskać kluczowe informacje na temat planowania urbanistycznego i optymalizacji zasobów. Te proaktywne funkcje nie tylko zapobiegają marnowaniu wody, lecz także zmniejszają potrzebę ręcznych inspekcji i napraw. W porównaniu z poprzednim systemem miejskim kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie nawadniające firmy Hunter już na obecnym etapie umożliwiło zespołowi tworzącemu projekt inteligentnego miasta zmniejszenie zużycia wody o 28%!