W miarę jak populacja naszej planety rośnie, coraz więcej ludzi decyduje się zamieszkać w największych miastach świata. Aby zapewnić sprawną komunikację stale rosnącej liczbie mieszkańców, wiele obszarów miejskich wprowadza nowe linie transportu publicznego lub rozbudowuje istniejące.

Jednak w miarę mnożenia się tych linii komunikacyjnych powstaje pytanie: w jaki sposób miasta mogą sprawić, by te rozległe projekty nie zamieniały miejskich krajobrazów w ogromne połacie betonu i stali?

Paryski projekt wyznacza kierunek

W Europie kilka obszarów metropolitalnych przoduje w projektach transportu publicznego, które sprawiają, że ich miasta stają się zielone, a nie szare. We Francji i Hiszpanii utworzono nowe linie kolejowe, które upiększają miasta, tworząc pasy zieleni, zamiast je zabierać. Dzięki murawie między liniami kolejowymi i wokół nich miasta te nie tylko rozwiązują problem zatorów komunikacyjnych, lecz także (dzięki murawie) zmniejszają zanieczyszczenie hałasem i sprawiają, że krajobraz prezentuje się o wiele atrakcyjniej.

W 2006 r. rozpoczęto budowę pierwszego nowego tramwaju w centrum Paryża od ponad 60 lat. Tramway de Marechaux Sud (TMS) to ośmiokilometrowa linia biegnąca przez 13., 14. i 15. dzielnicę na południe od Sekwany. Łączy ona Pont de Garigliano na zachodnim krańcu miasta z Porte d'Ivry na południowym wschodzie.

TMS jest wynikiem rosnącej potrzeby zwiększenia przepustowości transportu publicznego w Paryżu. Jednak władze miasta nie chciały jedynie zbudować linii kolejowych i stacji – pragnęły zapewnić coś, co pomogłoby zoptymalizować otoczenie. Dlatego też TMS jest jednym z ważnych elementów obietnicy burmistrza Paryża Bernarda Delanoe dotyczącej ograniczenia ruchu drogowego i przeciwdziałania zanieczyszczeniom w ramach „ekologicznego” transportu w stolicy Francji, a także zmniejszenia poziomu hałasu związanego z tradycyjnymi żwirowymi i betonowymi liniami kolejowymi.

Dlaczego krajobraz ma znaczenie?

Zgodnie z zieloną polityką system TMS (który biegnie wzdłuż, a nie powyżej Bulwarów des Maréchaux) obejmuje zelektryfikowane zielono-białe wagony tramwajowe i uzupełniający zielony pas z poszerzonymi chodnikami dla pieszych, ścieżkami dla rowerzystów i ponad tysiącem nowo posadzonych drzew. W sumie na terenie obiektu znajduje się ponad 36 000 m2 terenów zielonych. Efektem końcowym była nie tylko poprawa otoczenia i estetyki miasta, lecz także znaczna redukcja hałasu i poprawa płynności ruchu.

Dlaczego warto wprowadzać systemy nawadniania?

Według Autonomicznego Zarządu Transportu Paryskiego (RATP): „Szczególną uwagę zwrócono na trwały i długofalowy rozwój urbanistyczny, taki jak instalacja automatycznych systemów nawadniających”.

Niezawodne produkty nawadniające okazały się konieczne, przy czym ogromne znaczenie miały funkcje oszczędzania wody. Produkty do nawadniania firmy Hunter były pierwszym wyborem architekta projektu, firmy J.F.L. CONCEPT z Athis Mons. Decyzja ta została poparta przez wykonawców, którzy wygrali przetarg na projekt – Société EGM (ogólna oferta na cały projekt) oraz Société IDFA i Société CCA Perrot (wykonawców projektu nawadniania).

Budowa rozpoczęła się latem 2004 r. od instalacji systemów nawadniania, a wiosną 2005 r. zasadzono trawę. Wybrano wysokiej jakości zraszacze Hunter 7,5 cm Pro-Spray® (z dyszami Pro-Spray 10H i 12F) z myślą o znacznej części pasa zieleni, a dodatkowo zainstalowano zraszacze Hunter 5 cm SRS w celu zaspokojenia potrzeb obszarów o małej głębokości gleby. Aby sprostać wyzwaniu oszczędzania wody, głowice mają zawory zwrotne HCV, a w celu poradzenia sobie z wysokim ciśnieniem wody każda strefa ma również zawory Hunter ICV (40 mm) 11⁄2″ z regulatorem ciśnienia Accu-SetTM.

Inne europejskie systemy tramwajowe dołączają do trendu

Dwa inne francuskie systemy tramwajowe na wzór projektu z Paryża również dodają murawę do swoich linii. W Le Mans użyto zraszaczy Hunter 5 cm Pro-Spray (z dyszami Pro-Spray), ICV (50 mm) 2″ z Accu-Set i HCV. Linie tramwajowe w Marsylii zainstalowały zraszacze Hunter (30 cm) 12″ cm Pro-Spray, dysze płuczkowe AFB i ICV (40 mm) 11⁄2″.

Ponadto system transportu publicznego Tram Baix w Barcelonie obejmuje ponad 8 km nawierzchni trawiastej. Linie o szerokości 12 m są dwutorowe (w dwóch kierunkach) i obsadzone trawą. System nawadniania obejmuje rotory PGP® (z fioletową osłoną wskazującą na użycie wody z recyklingu) i kwadratowy wzór o rozstawie 12 m. Przyszłość transportu publicznego w europejskich miastach stawia na obszary zielone i zmniejszenie hałasu.

Teaser Image
European Tramway with Irrigated Turf
Lokalizacja:

Paryż
Portugalia