Lokalizacja:

Providencia
Región Metropolitana
Chile

Strona Profilu

Zastosowanie w terenie:
Komercyjne
Gmina
Rozmiar:
3,6 hektara (9 akrów) w fazie 1
Zakres temperatur:
3°C do 30°C (37°F do 86°F)
Wysokość:
570 m (1870 stóp)
Założone:
2005
Oprogramowanie Hydrawise® firmy Hunter pomaga gminie w Chile osiągnąć cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą
WYZWANIE

Położona w Santiago w Chile gmina Providencia w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju handlu w Santiago. Jest także siedzibą wielu ambasad, w tym Kanady, Chin, Egiptu, Francji, Węgier, Włoch, Japonii, Polski, Rosji i Urugwaju. W 2021 r. Ministerstwo Robót Publicznych Chile (MOP) promowało nową politykę gospodarki wodnej w celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody, ze szczególnym naciskiem na gminy regionu metropolitalnego i inne obszary miejskie kraju.

Aby dostosować się do nowej polityki, gmina Providencia wdrożyła plan modernizacji 76,3 ha terenów zielonych za pomocą gatunków roślin, które wymagają mniej wody. Wdrożono również integralny program o nazwie Provi Cuida el Agua (Provi dba o wodę), który zachęca do wymiany gatunków, kontroli harmonogramów nawadniania i kampanii edukacyjnych. Między wrześniem 2021 a 2022 roku  3,6 ha trawników zostało zastąpionych nowymi gatunkami roślin w parkach publicznych i na ścieżkach, kładąc podwaliny pod nową erę zrównoważonych praktyk. W rezultacie gmina osiągnęła miesięczne oszczędności w wysokości 8 mln wody, co odpowiada prawie czterem basenom olimpijskim lub średniemu zużyciu wody w 450 domach. Chociaż było to znaczące osiągnięcie, gmina nadal szukała sposobów na oszczędzanie jeszcze większej ilości wody.

W następstwie nowej polityki MOP w zakresie gospodarki wodnej, gmina poszukiwała zrównoważonego rozwiązania nawadniającego, które jeszcze bardziej poprawiłoby efektywność wykorzystania wody. Podczas gdy poprzednie środki okazały się pomocne, gmina potrzebowała bardziej nowoczesnego i trwałego rozwiązania, aby zmaksymalizować oszczędności wody. Wkrótce po ogłoszeniu nowej polityki, eksperci Hunter spotkali się z wykonawcą i dystrybutorem projektu, aby omówić możliwe opcje. Celem było znalezienie rozwiązania nawadniającego, które umożliwiłoby ciągłą pracę systemu za pośrednictwem połączenia Wi-Fi w każdym parku, jednocześnie chroniąc sterownik przed aktami wandalizmu.

ROZWIĄZANIE

Po zapoznaniu się z licznymi zaletami linii produktów Hunter, zespół programistów znalazł idealne, oszczędzające wodę rozwiązanie w postaci oprogramowania Hydrawise. Hydrawise dostosowuje nawadnianie w oparciu o lokalne warunki pogodowe, zapewnia alerty w przypadku wycieków wody i automatycznie zatrzymuje nawadnianie podczas wysokiej wilgotności i opadów deszczu. Aby uzupełnić nowe oprogramowanie i jeszcze bardziej zwiększyć oszczędność wody, zespół zainstalował również szereg innowacyjnych produktów Hunter, w tym dysze MP Rotator, rotory PGP, korpusy zraszaczy Pro-Spray oraz sterownik Pro-HC z obsługą technologii Hydrawise. Połączone rozwiązania pomogły gminie wprowadzić znaczne ulepszenia w istniejących instalacjach, umożliwiając jednocześnie budowę nowych systemów nawadniających.

REZULTAT

Dzięki nowemu, kompleksowemu systemowi nawadniania, gmina Providencia łatwiej niż kiedykolwiek przestrzega zasad gospodarki wodnej wprowadzonych przez MOP. Oprogramowanie Hydrawise umożliwiło zdalne zarządzanie ponad 19 parkami w gminie, zwiększając wygodę i elastyczność. Obecnie parki są zarządzane przez Virtual Solar Sync®, zastrzeżoną funkcję Hydrawise, która wykorzystuje dane pogodowe do automatycznego dostosowywania czasu pracy stref. Działająca podobnie do fizycznego czujnika Solar Sync wirtualna funkcja Solar Sync wykorzystuje codzienne pomiary ewapotranspiracji z wybranych stacji pogodowych zamiast odczytów ewapotranspiracji na miejscu. Eliminuje to konieczność instalacji czujnika na miejscu. 

Po odpowiednim okresie monitorowania parków raporty dotyczące zużycia wody wykazały, że unikalne regulacje czasu trwania nawadniania zapewniane przez wirtualną funkcję Solar Sync oferowały znacznie większe oszczędności wody niż ich poprzedni system. Dzięki wsparciu najnowocześniejszej linii produktów Hunter gmina zmodernizowała sterowanie nawadnianiem, uzyskała dostęp do wygodnych funkcji zdalnego zarządzania i zrealizowała ustalone cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą.

https://youtu.be/rIscW7wimz0?si=5vG2w9De6xEZRym1