Support
BTT Support

BTT - Additional Settings

  1. Naciśnij ikonkę Ustawienia
  2. Zmiana nazwy zegara sterującego BTT: wybierz zakładkę Ustawienia i wprowadź nazwę w części Nazwa użytkownika. Zapisz i potwierdź.
  3. Tworzenie hasła: w ustawieniach zegara BTT w części Utwórz hasło wprowadź 4-cyfrowy kod. Aby wyłączyć hasło, naciśnij Nie wymagaj hasła, a następnie potwierdź.
  4. Wybór języka: wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie naciśnij Ustawienia aplikacji i Język. Wybierz język. Zapisz i potwierdź.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No