Right-click on the video format below and select Save As...MOV | WMVPobierz

Category:

Product Lines:

Length:

Published: 
June 20, 2013

With a rotor tool, its easy to adjust the left stop, but ever wonder how to adjust the right stop after install? Hunter Technical Support will show you two ways to adjust your Rotor Right Stop. This technique works for all rotors inculding Hunter's poplular PGP, PGP-Ultra, I-20, PGJ and SRM. 

Products Featured

Więcej filmów firmy Hunter

Filmy Hunter są najlepszym źródłem wiedzy na temat produktów firmy Hunter. Znajdź wszystko od wsparcia po opisy cech i zalet produktów Hunter. Kliknij poniżej, aby rozpocząć.