Right-click on the video format below and select Save As...MOV | WMVPobierz

Category:

Product Lines:

Length:

Published: 
May 13, 2013

This video teaches you how to connect, configure, and program a solar sync weather sensor with your I-Core controller. Installation of both the wired and wireless Solar Sync will be covered. 

Products Featured

Więcej filmów firmy Hunter

Filmy Hunter są najlepszym źródłem wiedzy na temat produktów firmy Hunter. Znajdź wszystko od wsparcia po opisy cech i zalet produktów Hunter. Kliknij poniżej, aby rozpocząć.