Right-click on the video format below and select Save As...MOV | WMVPobierz

Category:

Product Lines:

Length:

Published: 
June 28, 2010

Save water, save money with Hunter's MP Rotator. The revolutionary MP Rotator features a unique, multi-trajectory rotating stream delivery system that achieves water-conserving results. Rather than simply “spray” water onto landscapes, MP Rotators deliver multiple streams of water at a steady rate.

Więcej filmów firmy Hunter

Filmy Hunter są najlepszym źródłem wiedzy na temat produktów firmy Hunter. Znajdź wszystko od wsparcia po opisy cech i zalet produktów Hunter. Kliknij poniżej, aby rozpocząć.