Right-click on the video format below and select Save As...MOV | WMVPobierz

Category:

Product Lines:

Length:

Published: 
April 28, 2020

Connect your X2 controller to the internet using the WAND Wi-Fi module.

  • 0:40 - WAND OVERVIEW AND BENEFITS.
  • 1:10 - CHECKING YOUR WI-FI SIGNAL.
  • 1:55 - WAND INSTALLATION AND APP DOWNLOAD.
  • 2:37 - CREATING A HYDRAWISE ACCOUNT.
  • 3:20 - ADDING YOUR CONTROLLER TO HYDRAWISE.
  • 5:15 - CONNECTING TO YOUR WI-FI NETWORK: WI-FI DIRECT METHOD.
  • 8:40 - CONNECTING TO YOUR WI-FI NETWORK: WPS ROUTER METHOD.

Products Featured

Więcej filmów firmy Hunter

Filmy Hunter są najlepszym źródłem wiedzy na temat produktów firmy Hunter. Znajdź wszystko od wsparcia po opisy cech i zalet produktów Hunter. Kliknij poniżej, aby rozpocząć.