Support
X2 Support

X2 - Total Reset

Baştan başlamak istediğinizde veya kontrol ünitenizin komutlarınıza yanıt vermemesi halinde X2 kontrol ünitesini kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz.(reset)  Bu işlem kontrol ünitesini varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür ve sulama programını ve ayarlarını siler.  

                                                                                                                                                                                 

Step 1

Kadranı BAŞLAT konumuna getirin.  Alt kablo bölmesi kapağını doğrudan aşağı iterek çıkartın.  Burda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Step 2

 Program düğmesini basılı tutun.

Step 3

Alt kablo bölmesinin içinde bulunan RESET düğmesine basın ve bırakın. Düğmeye basılması için küçük sivri bir alet kullanılmalıdır; ör. ataş.

Step 4

Ekran kontrol ünitesi istasyonlarının sayısını okuduğunda (ör. 14) ve ardından DONE yazısı göründüğünde, PRG düğmesini bırakın.

Step 5

Ekran şimdi 12:00 am saatini göstermeli ve varsayılan fabrika ayarlarına dönüş gerçekleşmiş olmalıdır.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Sim | No