Support
X2 Support

X2 - Removing Wire Compartment Cover

Kontrol ünitesini duvara sabitlemeden önce, alt kablo bölmesi kapağını çıkarmanız gerekir. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak kapağı kolaylıkla çıkarabilirsiniz:

  1. Dış kapağı açın.
  2. Alt kablo bölmesi kapağı artık aşağı doğru itilerek çıkarılabilir. Aşağıdaki resme bakın:

                                                                                     

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Sim | No