Support
X2 Support

X2 - Connecting a CLIK Sensor

X2 cihazına bir Hunter CLIK sensörü veya kapalı devre tipi hava sensörleri bağlanabilir. Bu sensörün amacı, hava koşullarının gerektirdiği durumlarda otomatik sulamayı durdurmaktır.

Step 1

Kontrol ünitesi içindeki iki SEN terminaline takılı olan metal atlatma (baypas) levhasını çıkarın.

Step 2

Kablolardan birini SEN terminaline ve diğer kabloyu da diğer SEN terminaline bağlayın.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Sim | No