Inovasyonun Tasarrufla Birleştiği Yer

Hunter Industries su tasarrufu sağlayan yenilikçi çözümlere odaklanan araştırma ve geliştirme çalışmalarına her zaman kendini adamıştır. Geleceğe yürürken, odak noktamız su ve enerji tasarrufu olmaya devam edecektir.

Ürün geliştirme açısından, Hunter hayalindeki herhangi bir ürünü tasarlamak ve üretmek için gereken altyapıyı oluşturmuş ve teknolojiyi elde etmiştir. Bu gelişmiş kapasite piyasaya çıkarmaya devam ettiğimiz son derece yenilikçi sulama ve aydınlatma ürünlerinde kendini göstermektedir.

Ürünlerin ötesinde, büyük bir şirket olarak altyapımız da kaynak kullanımını en aza indirmek üzere inşa edilmiştir. LEED sertifikalı fabrikalarımız ve tesislerimizden kapsamlı malzeme atığı azaltma çabalarımıza kadar, işimiz her bakımdan olabildiğinden az kaynak kullanmak üzere geliştirilmiştir. İlerlerken müşterilerimize ve topluma verdiğimiz söz aynı kalacaktır: Her faaliyetinde Hunter Industries doğal kaynakları olabildiğince az tüketen ticari uygulamalar kullanmaya devam edecektir.

Çevreyi korumak amacıyla, en iyi performansa sahip bir sistem ve peyzaj alanı için uygun tasarım, uygulama, yönetim ve bakım gereklidir
  • Alan/bitkiler için doğru ürünler; mikro iklimleri bölgelere ayırma

  • Tasarıma uyma (en verimli sistemi elde etmek için) ve doğru uygulama teknikleri kullanma (bakım maliyetlerini azaltmak ve sistemin ömrünü uzatmak için)

  • Kontrol Ünitesi her bitki türü için doğru miktarda su verecek şekilde planlama ve planlamayı yerel hava durumuna göre değiştirme

  • Sistemin doğru çalıştığından emin olmak, gereken onarımları yapmak ve uygun olduğunda ürünleri yenilemek için uzmanlarla birlikte planlı incelemeler yapma