İstasyon Arttırım Modülleri

I-Core'un benzersiz "köprü" modülleri mevcut terminal şeritlerini etkinleştirir..

MUHAFAZA TİPLERİ & GENİŞLEME
Muhafaza tipi Maksi̇mum i̇stasyon
Plastik kabin 30 İstasyon
Metal/paslanmaz kabin 42 İstasyon
Plastik ayaklı 42 İstasyon
Metal/paslanmaz ayaklık 42 İstasyon