Debİ İzleme

Su kullanımınızı izleyin ve tesisat sorunlarını uzaktan (hatta yüzlerce kilometre uzaktan) saptayın. IMMS, gerçek zamanlı debi izleme içeren güçlü ACC kontrol ünitesi platformu üzerine inşa edilmiştir. Bir debi ölçer ve normalde kapalı olan ana vanalarla, ACC hatalı debi koşullarını algılar ve hızlı bir şekilde hareket ederek sorunlu vanaları kapatır. Her debi ihlali, kontrol ünitesi kendi tanılama işlemlerini bitirdikten sonra merkezi yazılıma rapor edilir. Sızıntılar, delinmeler ve su basmaları en aza indirilir ve bir sorun olduğunda bunu ilk sulama yöneticisi öğrenir.

IMMS ayrıca yer, kontrol ünitesi, program ve istasyon bazında toplam su kullanımını izler. Ayrıntılı tarihsel kayıt tutun ve her gün otomatik debi izlemenin verdiği iç huzuruyla evinize gidin