Solar Sync Geciktirmesi uygulamacının Solar Sync Sensörünün başlattığı otomatik hava ayarlamasından ve yüzde oran kullanımından önce belirli gün sayısı belirlemesine izin verir. Bu Solar Sync su tasarrufu özelliğini etkinleştirmek için sahaya dönüp ziyaret etmeye gereksinim olmadan, tohumlama yada yeni büyüme için belirli periyodta ayarlama olmaksızın sulanmasına izin verir.