2 ila 23 l/sa arasında değişen akış hızlarıyla, bitkiler tek bir emitörden doğru miktarda su alabilir.

Point Source Emitters for Drip Irrigation Systems