MAKSIMUM HAT UZUNLUĞU
Basınç (bar) (kPa) Emitörler Arası Mesafe (cm)
    15 30
1,7 170 4,6 m 9,2 m
2,8 280 4,6 m 9,2 m
Notlar
Sabit debiyi muhafaza etmeye dayalı hat uzunlukları.